A Kemény János iskola mellett megvásárolt 2400 m² alapterületű saroktelken épült fel a Napsugár óvoda, amelyet október közepén ünnepélyes keretek között fel is avattak. A Hargita megye északi részén élő szórványmagyarság számára azért van ennek különös jelentősége, mert a környező településekről is várnak ide gyermekeket. Az intézményvezetők emellett bíznak abban, hogy Maroshévíz teljes lakosságszámának valamivel több mint negyedét adó magyarok közül is sokan ide fogják járatni óvodáskorú gyermekeiket.

Jelenleg 39 kisgyereket írattak be ide. Ők anyanyelvükön szerezhetik meg azokat a nélkülözhetetlen alapokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy magyar nyelven folytathassanak majd iskolai tanulmányaikat. Kezdetben két termet tudnak megtölteni gyerekekkel, de három csoportnak lehet helye az épületben.

Korábban a Kemény János Elméleti Líceumban 14 gyerekkel működött egy óvodai csoport, amely ténylegesen csak egy óvodai szobából és egy szűkös vizesblokkból állt. Az új óvodában ezzel szemben van három foglalkoztató terem, két hálóhelyiség, egy multifunkciós terem, étkező, valamint korszerű kiszolgáló helyiségek és egy teljesen új, jól felszerelt játszótér. A beruházás összköltsége 258 670 097 Ft volt, ami magában foglalja az épület mellett a telek megvásárlását, a parkoló kialakítását, valamint a közművesítést is.

Az ünnepségen először Deme Gabriella az intézmény igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Burus-Siklódi Botond a Romániai Magyar Pedagógusok szövetségének elnöke kapott szót, aki megköszönte Magyarország kormányának támogatását, és kiemelte, mennyire fontos, hogy egy teljesen új, minden előírásnak megfelelő EU-konform óvoda épülhetett szórványban. Hangsúlyozta, a maroshévízi fejlesztés része annak a támogatási programnak, amelynek célja, hogy növeljék a magyar óvodákba járó gyermekek számát. Fontos ez a program, mert megalapozza az egész magyar nyelvű oktatást, magyar iskolákba való belépést, a magyar kultúra megtartását.

Ezt a gondolatot a többi felszólaló is hangsúlyozta, megemlítve, hogy a magyar óvodák, iskolák léte és fejlesztése a többségi közösségnek is a javát szolgálja. A jelenlévőket köszöntötte még Bende Sándor az RMDSZ országgyűlési képviselője és Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke. A főkonzulátus képviseletében Soós Zoltán konzul köszöntötte az egybegyűlteket.

Forrás: Óvodafejlesztési Program; szekelyhon.ro

Fotó: Gergely Imre