Nyárszói ünnepi beszédében a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program keretében közel ezer óvoda épül vagy újul meg Magyarország határain kívül, amelyekben jelenleg és a jövőben magyar nyelven nevelik a gyermekeket. Fontosnak tartotta, hogy a vegyes lakosságú vidékeken vonzóak legyenek a magyar tanintézetek, feleljenek meg a 21. század követelményeinek, a lehetőség szerint oldják meg ezekben a gyermekek étkeztetését és azt, hogy a kicsik délután is bent maradhassanak az óvodában. Hozzátette: így a vegyes házasságból származó gyermekek számára is vonzóvá válik a magyar óvoda. Aki pedig magyarul kezdett tanulni, az jó eséllyel magyar nyelven folytatja az iskolában is a tanulást.

A felújított nyárszói óvodaépületet Vincze Minya István, a kalotaszegi a kalotaszegi református egyházmegye esperese áldotta meg, aki az egyház által megőrzött jegyzőkönyvből olvasta fel, hogy a településen 1879-ben mondott le az intézményfenntartói jogáról a helyi református gyülekezet, és adta át az iskolaépületet (melyben ma az óvoda működik) a helyi közösségnek. Leszögezte ugyanakkor, hogy az épület csak magyar nyelvű oktatás céljaira használható, és ha a magyar oktatás megszűnne, az adomány visszaszáll az egyházra.

A nyárszói óvoda felújítását a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) végezte. Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke köszöntőjében elmondta: a szakmai szervezet az óvodafejlesztési program előtt nem foglalkozott építkezésekkel, ennek ellenére elvállalták, hogy mintegy 60 településen elvégezzék az óvodaépítési, -bővítési és -felújítási munkálatokat. Kifejtette: elsősorban olyan településeken lett az RMPSZ a magyar állam partnere az óvodafejlesztési programban, amelyeken önkormányzati tulajdonban levő telekre épül új óvoda, vagy önkormányzati tulajdonban levő óvodát bővítenek ki, újítanak fel. Hozzátette, ilyen esetekben csak azt követően indul el a beruházás, hogy szerződést kötöttek a polgármesteri hivatallal, melyet az önkormányzati testület is elfogad. Ebben a legtöbb esetben az áll, hogy az épületben öt évig magyar nyelvű óvodának kell működnie. Hozzátette: a rossz demográfiai helyzet miatt csak kevés esetben sikerült hosszabb időtartamot írni a szerződésbe.

A nyárszói óvodaavató után a Körösfői felújított óvoda átadására került sor.

Brendus Réka, a nemzetpolitikai államtitkárság erdélyi főosztályának vezetője pénteken délután Déscichegyen, szombaton pedig Széken és Várfalván vett részt felújított magyar óvodák átadásain.

Forrás: MTI