A szászrégeni szórványmagyarság büszke lehet arra, hogy – az elvándorlás és szórványlét minden nehézsége ellenére – a magyar állam, a református egyház és az önkormányzat összefogása révén képes volt egy új intézményt, a város egyetlen magyar bölcsődéjét létrehozni – mondta szerdán Grezsa István óvodafejlesztésért felelős miniszteri biztos az intézményavató ünnepségen.

„Az elmúlt öt évben Magyarország kormánya Erdélyben százöt oktatási intézményt hozott létre vagy újított fel, mert nemcsak álmokat és vágyakat akar megvalósítani, hanem pótolni akarja a hiányokat is” – hangoztatta a miniszteri biztos, aki arról is beszélt, hogy a nemzeti együttműködés évszázadában vagyunk, és a magyar kormánynak az célja, hogy ne csak a nyelvünk és a kultúránk legyen közös és egyre erősödő, hanem gazdasági fejlődés is legyen minden magyarlakta településen. „Az irány nem lehet más, mint az, hogy a 13,5 millió Kárpát-medencei magyart egyazon kulturális, politikai nemzetközösségbe tereljük" – szögezte le a Grezsa István.

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke rövid köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, hogy sok olyan gyülekezet van Erdélyben, ahol nincs gyermek, nincs bölcsőde, óvoda és iskola, és ezért nagyon fontos az, hogy ahol vannak magyar gyermekek, ott épüljenek is bölcsődék és óvodák, és a fiatal szülők érezzék, hogy figyel rájuk a közösség. „Mi felhívást kaptunk, hogy a hitet és a közösségeket erősítsük, hogy arra biztassuk a fiatalokat, hogy vállaljanak gyermeket, hogy legyen, akinek továbbadni az örökséget, hogy legyen, aki benépesítse ezt a helyet, ahová Isten helyezett bennünket.

„Egész életünknek a gyermekek adnak értelmet. Minden népnek az élete azon múlott, vannak-e gyermekek, van-e jövő. Bármennyit dolgozhatunk, bármennyi vagyont összegyűjthetünk, mind semmivé fog válni, ha nincsenek örököseink" – mondta szászrégeni hálaadó áhitatában Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke. A magyar kormány Európában egyedüli módon odafigyel a családokra, a gyermekekre, és mivel mi is a magyar nemzet részei vagyunk, részt kapunk ebből a figyelemből, ebből a támogatásból. Köszönet érte” – mondta a püspök.

A háláról beszélt Márk Endre szászrégeni polgármester is, aki azt hangsúlyozta, hogy családbarát várost akar, olyan települést, ahol a közösség minden tagja otthon érzi magát. Azt hangoztatta, hogy a magyar középiskolába vezető út a magyar bölcsődével kezdődik, és egy-egy ilyen intézmény létrehozása le tudja lassítani a rossz demográfiai mutatókat.

szászrégeni református óvoda

A romos állapotban visszakapott szászrégeni egyházi ingatlan a magyar kormány óvodaépítési és -felújítási programja keretében kapott új alakot, és így ősztől fogadni tudja a magyar bölcsődéseket. A visszaszolgáltatott egyházi épület most megújulva új rendeltetést kapott és jövőt, támogatást ígér a szászrégeni magyarságnak, a gyermeket vállaló szülőknek. Azt jelzi a szülőföldön családot alapító fiataloknak, hogy nincsenek egyedül, a közösség, a nemzet segíti vállalásukat. A frissen átadott, 350 négyzetméteres magyar bölcsődében három csoport fog működni, a beruházás értéke 80 millió forint.

Az óvodaátadási program folytatódott: szerdán délután Grezsa István és Kató Béla Marosludason óvodát avatott helyi és megyei hivatalosságok jelenlétében.

Marosludas óvodaavatás

Marosludason a felújított 380 négyzetméteres ingatlanban két óvodai és egy bölcsődei csoportot alakítanak ki, így ősztől negyven óvodás és tíz bölcsődés magyar gyerek talál itt új otthonra.

Forrás: MTI; szekelyhon.ro