Minden év november 20-án ünnepeljük a gyermekek jogainak világnapját, amelyet Magyarországon 1997 óta tartunk. A világban gyermekek milliói élnek megfosztva az otthon biztonságától, a tanulás lehetőségétől, vagy épp családon belüli erőszak áldozataként. Többek között ezt az áldatlan állapotot kívánta megszüntetni az ENSZ, amely 1959. november 20-én elfogadta a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot, majd harminc évvel később, 1989-ben a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

Nem volt ritka, hogy kétszáz évvel ezelőtt egy 6-7 éves gyermek gyárban dolgozott és komoly elvárásokat támasztottak irányában. Nagy-Britanniában egészen 1833-ig kellett várni arra, hogy a gyárakban betiltsák a 9 év alatti gyermekek alkalmazását. Csupán az ipari forradalom elején kezdték el a gyermekeket megkülönböztetni a felnőttektől. A gyermekek védelmében és megítélésében történő gyökeres változásra egészen a 20. század közepéig kellett várni. Ekkor alakultak meg a gyermek és családvédelmi intézmények. Visszaszorították a csecsemő és a kisgyermek halandóságot – többek közt a védőoltások elterjedésének köszönhetően - és a kötelező iskoláztatás eredményeként drasztikusan csökkent az analfabéták száma.

A Gyermek Jogairól szóló Egyezmény olyan konkrét jogokat fogalmazott meg, mint például a névhez, az állampolgársághoz és az oktatáshoz való jog. Különösen fontos tétele, hogy bántalmazás esetén joga van a gyermeknek a gondoskodáshoz és a védelemhez. Mindegy, hogy milyen színű a gyermek bőre, milyen nyelven beszél, kik a szülei, milyen a családja, miben hisz, mit gondol, szegény vagy-e vagy gazdag, mert ezek a jogok mindenkit ugyanúgy megilletnek.

Magyarország 1991-ben ratifikálta az Egyezményt, amely így a jogrendünk részévé vált. Mindemellett Magyarország Alaptörvénye is kiemelt védelemben részesíti a gyermekkort. Kimondja, hogy minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz. Deklarálja továbbá, hogy a szülők kötelesek gondoskodni kiskorú gyermekükről.

November 20-án az UMICEF tehát arra hívja fel az emberek figyelmét világszerte, hogy a velünk élő gyermekeket megillető minden jogot épp olyan alapvető kötelezettségünk tiszteletben tartani és megvédeni, mint a felnőttekét.

(Kép forrása: www.freepik.com)

 

 

2021. november 20.
Fecske Gábor László