Az ünnepség a helyi református templomban kezdődött. Géresi Róbert igehirdetésében kiemelte, merjünk nagyot álmodni, hiszen Isten mindig megsegíti azokat, akik kérnek, és hozzá fohászkodnak. Géresi elmondása szerint csak úgy sikerülhet egy közösségnek elérni valamit, ha megvan benne a kellő hit és a reménység. Isten pedig így sosem hagy cserben. Géresi a bölcsőde megépítését is egyfajta csodának vélte, hiszen egy kis közösségnek sikerült a magyarság számára egy fontos létesítményt létrehoznia. Azt is kiemelte, hogy a világunk most válságos időszakot él át, hiszen a koronavírus-járvány után itt a háború, amely szörnyű tragédia a világnak.

Isten, nemzet, haza - ezekkel a szavakkal kezdte beszédét Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Mondandójában kiemelte, hogy a magyarság nagyon nehéz időket él át az egész Kárpát-medencében. A háború szörnyűsége próbára teszi a magyarságot, hiszen ezekben az időkben nehéz megtartani az identitást és a hitet. Megköszönte a magyar kormány támogatását. Kiemelte, hogy enélkül nehéz biztosítani a határon túli magyarság jövőjét. Grezsa végül arra biztatta a felvidéki magyar közösséget, hogy a szórványvidékeken tartsák meg a hitüket és a reményüket, mert csak így maradhat meg a magyarság a Felvidéken.

Kassai Gyula helyi lelkész elmondta, hogy a lévai egyházközösség mindig is számíthatott az anyaország segítségére. Kiemelte, hogy a templom a szeretet háza, ez pedig azoknak lett építve, akik beszélik a szeretet nyelvét, amely a közösség, a hit és a nemzet alappilléreire épül. Kassai bízik abban, hogy Léva városában még nem múlt ki a szeretet nyelve, és még egyre többen beszélik, ezért is mondott köszönetet a magyar kormánynak, hogy támogatják a bölcsőde-programot, mert ezáltal is gyarapodik a lévai magyar közösség.

A Himnusz eléneklése előtt Révész Tibor esperes áldotta meg a bölcsődét. Az ünnepség a bölcsőde helyszínén, a lelkészihivatal udvarában folytatódott, ahol a szalag átvágásával hivatalosan is átadták a lévai bölcsődét.

Forrás: ma7.sk

Fotó: Hajtman Gábor