Az építkezést Magyarország kormánya a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjának keretén belül, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. együttműködésével támogatja, lebonyolítója pedig a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség.

A püspökség története folyamán mindvégig különös figyelmet fordított az oktatás támogatására. A 19. századtól kezdve kisdedóvók létrehozásával biztosított az óvodáskorú gyermekek számára intézményesített oktatást. Erre a hagyományra építve a püspökség élt a magyar kormány által biztosított lehetőséggel, hogy tovább bővítse és fejlessze óvodái körét. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési Programon belül a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség összesen hét óvodát épít meg vagy újít fel. Az egyik ilyen intézmény lesz kárásztelki, melynek alapkövét a mai napon helyezték el ünnepélyes keretek között.