Molnár Sándor lelkipásztor köszöntőjében beszámolt az építkezést megelőző előkészületi fázis egyes lépéseiről. A leendő háromcsoportos óvoda épületét Máté Tamás és Máté Barnabás tervezték, az építkezési engedély hatálybalépésének másnapján a presbitérium által kiválasztott Molnár András nagybalogi vállalkozó meg is kezdte az építkezési munkálatokat.

Az alapkőletétel során Fazekas László püspök igei útmutató adott a jelenlévő közösségnek.

 Magyarország Kormányát dr. Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért felelős miniszteri biztos képviselte, aki ünnepi beszédében kiemelte: amikor keresztény hitünket védelmezzük, amikor keresztény óvodát építünk, a jövőnkről van szó. Majd hozzátette: itt most Rimaszombatban sziklára épülő várat építünk, de a gyerekeken, diákon, szüleiken, pedagógusokon múlik, hogy milyen erős szellemiség lesz az óvodában, az épülő alapiskolában, vagy a gimnáziumban.

Az óvoda bejárata fölötti torony mértani közepébe Fazekas László püspök, dr. Grezsa István miniszteri biztos, Molnárné Pelle Beáta iskolaigazgató és Molnár Sándor lelkipásztor egy időkapszulát eresztett le. Az építkezés befejezését követően az időkapszula helye meg lesz jelölve, azzal a javallattal, hogy a reformáció 600. évfordulója alkalmából, 2117. október 31-én kerülhet először kibontásra.

Az ünnepség során a rimaszombati gyülekezet és a Tompa Mihály Református Gimnázium mellett működő dicsőítő csoport szolgált énekszóval. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.

Fotó: Szarvas László