A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül 2017. november 17-19, valamint december 1-3 között négy témában, négy előadóval továbbképzéseket szervez óvodapedagógusok részére. Képzések helyszíne a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola.

Dr. Pálfi Sándor, a Debreceni Egyetem a Gyermeknevelési tanszék vezetője az óvodai projektpedagógiáról tart három napos képzést. Ezen abban is gyakorlati segítséget ad a résztvevőknek, hogyan lehet a projektpedagógia személetmódját adaptálni Kárpátalján.

Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes a Kaposvári Egyetem Pedagógia karának tanszékvezetője az általa kidolgozott, az óvodai cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertanáról tart képzést, amelyen a résztvevők megismerkedhetnek azzal, hogyan lehet a megváltozott társadalmi környezetben a tanulást újraértelmezni, hogyan lehet a gyerekek játszókedvét ébren tartani, megőrizni, fejleszteni. A képzés címe Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában.

Dr. Csákvári Judit klinikai szakpszichológus gyógypedagógus a képzésen azt a kérdést járja körül, hogyan lehet a szülőket támogatni abban, hogy a gyermekek optimális fejlődése minél teljesebb lehessen még hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek esetén is.

Balatoni Katalin az Így tedd rá kitalálója és programgazdája valamint Pap-Besenyei Andrea, megismerteti a résztvevőket azzal, milyen szerepet játszik a játék és a tánc, mint közösségi élmény, a kicsik életében, hogyan fejleszthető a gyermekek kompetenciája a népi játékok segítségével. A képzésen sok egyéb mellett szó lesz például a különböző ünnepkörökről és azok énekes szokásanyagáról.