iskolakezdés

 

„Alig várom már, hogy iskolás legyek…” halljuk mi óvónők sok gyerek szájából ezt a mondatot az ovi utolsó napjaiban, amelyek már oly nehezek a gyerekeknek. Főleg azért mert ők már akkor iskolába szeretnének menni.

Néhány nappal az iskolakezdés után, s még később is, néhány gyerek szomorúan megjegyzi, hogy de jó volna még óvodába járni.

-        Na milyen az iskola, hogy tetszik? (Kérdeztem az egyik kisgyerektől nemrég)

-        Rossz!

-        Miért mondod ezt?

-        Azért mert nem lehet sokat játszani, csak kicsit.

Az óvoda egyik jelentős feladata az iskolára való felkészítés. Számos olyan dolgot tanul meg itt a gyermek, amik segítségére lesznek az iskolában. Kárpátalján a nagycsoportos óvodásokat már célzottan az iskolára készítjük, de mit is kell tudnia egy iskolaérett gyereknek? És miért fontos erről most beszélnünk, tanév elején?

Az iskolaérettség azt jelenti, hogy a gyermek fizikailag és pszichésen is elég érett arra, hogy iskolába menjen. Eléggé fejlettnek kell lennie a figyelmének, hogy képes legyen a tanórán figyelni, a reagáló képességének, hogy az órákon a megfelelő könyvet, füzetet tudja majd elővenni. Az emlékezet fejlettsége is nagy szerepet játszik, ugyanis meg kell jegyezni, melyik az ő osztálya, mi hol található az iskolában, ki tudjon kimenni egyedül a mosdóba. Fizikailag elég erősnek kell lennie, hogy bírja majd vinni az iskolatáskát. Az is nagyon fontos, hogy vágyjon a gyerek az iskolába, ő akarjon menni, ne az legyen, hogy a szülő szeretné, hogy gyereke már iskolás legyen. Ugyanakkor a szociális érettséget is meg kell, hogy említsem, ami azt jelenti, hogy képes másokkal együttműködni: tanárokkal, osztálytársakkal. Megértse és betartsa a szabályokat. A téri tájékozódás, a térirányok ismerete is nagyon lényeges az írás és az olvasás szempontjából. Iskolaérettségi mutató még a kudarctűrőképesség, a monotónia-tűrőképesség, a szabályokhoz és feladatokhoz való alkalmazkodás képessége.

Ahogy minden gyerek más, nem is egyszerre érik el az iskolaérettséget. Valaki már jóval hamarabb is elkezdhetné az iskolát, viszont van olyan, aki később érik meg rá. Azokat a gyerekeket, akik korán kerülnek be az iskolába, több kezdeti nehézség éri.  

Mit tehetünk annak érdekében, hogy segítsük az iskolaérettség kialakulását?

Nagyon fontos a finommotorika fejlesztése, ami például gyöngyfűzéssel, barkácsolással, applikálással nagyon jól fejleszthető. Ez azért fontos, hogy a gyerek tudja megfelelően és elég ideig fogni a tollat, ceruzát. A különböző logikai és memória játékok nagyon jól fejlesztik az emlékezetet, a figyelmet, a gondolkodást. Alkalmazzunk beszédfejlesztő játékokat, amelyek a kommunikációs készségeket fejlesztik. Ilyenek lehetnek például azok a játékok, amelyek a hangképző szervek fejlődését segítik elő különböző fúvásokkal, lufi fújással, hangutánzással, grimaszjátékkal stb. vagy csak egyszerű beszélgetéssel. Nagy jelentősége van a meseolvasásnak. Minél több mesét hallanak a gyerekek, annál nagyobb lesz a szókincsük. Vonjuk be őket, minden tevékenységbe, például a szobanövények gondozásába, ami a feladattudat kialakulását segíti elő.

Nagyon fontos lenne minden szülőnek kikérni az óvodapedagógus véleményét, arról, hogy kellőképp iskolaérett-e már a gyereke. Ugyanis Kárpátalján iskolakezdés előtt nem mérik fel a gyerekek képességeit, és az esetek többségében a szülő egyedül dönt az iskolakezdésről. Nagyon kevés olyan szülővel találkozunk, aki kikéri a pedagógus véleményét és figyelembe is veszi ezt. Pedig az óvodapedagógus az, aki a nap nagy részét a gyerekkel tölti, s látja azt, hogyan viselkedik a gyerek a családon kívüli környezetben. El tudja-e látni magát, kellőképpen önálló vagy még segítségre szorul.

Azért fontos erről a tanév elején beszélni, hogy az iskolába készülő gyerekeket kellőképp fel tudjuk készíteni, a pedagógusok és a szülők összehangolt közös munkája ez. Már a tanév kezdetén fel kell mérni a gyerekeket, hogy lássuk azt, milyen téren szükséges fejleszteni őket. Végezhetünk iskolaérettségi teszteket, egyéni felméréseket. A kisgyermekek gyors ütemben képesek fejlődni, egy év alatt nagyon sokat okosodnak, ügyesednek. Figyeljünk rájuk, fejlesszük őket a legjobb képességeink szerint. Mindenkinek kívánok sikeres tanévet J

 

 

2021. szeptember 08.
Orosz Éva
Orosz Éva

Orosz Éva vagyok, 5 éve dolgozom óvodapedagógusként szülőfalumban, Kárpátalján. Még tanulmányaim befejezése előtt sikerült munkába állnom, ami nagyon jó dolog volt, mert a tanult dolgokat egyből a gyakorlatban tudtam alkalmazni. 2019-ben végeztem el a mentálhigiénés segítő képzést. Az ez által szerzett tudás még jobban segít számomra megérteni a gyermekek érzelmi világát. Feladatomnak tekintem az oktató-nevelő munka mellett a gyermekek lelki támogatását is.

Azért szeretek gyerekekkel dolgozni, mert nekik van a legnagyobb szívük és úgy szeretnek, ahogy vagyunk, feltétel nélkül.