• ,,Aki azt akarja, írassa a gyerekét egyházi óvodába, aki nem, azt hagyják békén.”
  • ,,Nem vagyok vallásos, és valahogy nem fér össze az imádni szó és valakihez beszélni és kérni tőle dolgokat, aki lehet sose létezett… Én magamban hiszek.”
  • ,,…bizony nem az óvoda dolga meghatározni azt, hogy ki milyen keresztény értékek szerint éljen”
  • ,,Semmilyen állami intézményben nincs helye a vallásnak!”
  • ,,Az egyháznak az egyházi intézményekben a helye és pont!” 

Ezek az olvasott Facebook-kommentek indították el bennem, hogy célba vegyem ezt a témát és kicsit boncolgassam.

Vallások és nézetek: ,,Hinduk és buddhisták, konfuciánusok és taoisták egyaránt hisznek egy olyan természeti és erkölcsi világtörvényben, amely a kezdet és vég nélküli kozmikus folyamatot irányítja, míg a kereszténység, az iszlám és a zsidóság a személyes Istenben hisz, aki a világot a semmiből teremtette, és azt gondviselésszerű irányításával vezeti a végső cél felé.

A vallás a hitvilág és a gyakorlat összessége. A legtöbb vallás bizonyos közös vonásokat mutat. Az egyik, általánosan elfogadott nézet szerint a vallás a következő alkotóelemekből áll: hit, kultusz, közösség, a hit megvallása (hitvallás) és a hit parancsai. A vallás lényegében a világképre utal. A vallások alapvető jellemzője a hit, amely a vallás belső eleme.” (Wikipédia)

 

Úgy látom és úgy érzem, van helye a hitnek, a tanoknak az intézményekben, függetlenül attól, hogy ki hogyan gyakorolja, és melyik Istenben hisz.

Az erdélyi gyakorlatban még nincsenek annyira elterjedve pl. az iszlám vallás vagy esetleg a buddhista hit, gyerekeink többségében katolikusok, reformátusok, unitáriusok, Jehova tanúi, lehet emiatt is egyszerűbb dolgunk van, hiszen mind a Bibliát tartjuk fő könyvünknek és ennek tanításait követjük. Ha lenne más, keleti vallás is, én úgy gondolom, a tanítások, amelyek emberségre, tiszteletre és szeretetre tanítanak egységesek, vagyis azok kellene, hogy legyenek.

Követendő tanítások, amelyeknek vallási alapjai vannak:

Isten nevét hiába ne vedd! – Lehet, nem mondok újat, de az is lehet, hogy mégis. Van gyerek, aki tud olyan cifrán káromkodni, hogy a kocsis elszégyellné magát mellette. Célunk és kötelességünk példamutatás által, a szép, illedelmes magyar beszédre tanítani gyerekeink, mind pedagógusokként, mind szülőként.

Atyádat és anyádat tiszteld!

Ne ölj! – Az emberi élet tisztelete, saját életünk tisztelete nagyon fontos, ennek alapjait már időben építeni érdemes. Azt se feledjük, nem csak fizikai testünk ölhető, hanem a lelkünk is, és sokszor szavakkal is ölhetünk, mégpedig a lelket.

Ne lopj! – Ami a más személyes tulajdona, még ha nagyon kívánjuk is, de el nem tulajdoníthatjuk. Esetleg kölcsön kérni lehet kis időre.

Ne hazudj! – A leginkább az óvodai életben ezzel találkozhatunk, hogy a gyerek hazudik, füllent, elferdíti a valóságot. Azonban meg kell tanulni azt, hogy a hazugság nem jó, nem vezet jóra. Amit észrevettem, sokszor a hazugság a legjobb fegyver a gyerek kezében, mert ezzel elérhet bizonyos dolgokat a felnőtteknél. Tudja, mikor mit tud kicsikarni egy kis hazugsággal. Pl. fáj a torka, fáj a hasa, máris nem kell mennie valahova, ahova nem akar. Jó kis csel, sokszor még mi nagyok is gyakran alkalmazzuk. De előfordulhat, hogy másnak kára, bántódása is eshet… A megfelelően, következetesen való nevelés eredménye, hogy akár a lelkiismeret is dolgozni kezd, és kétszer is meggondolja, hazudjon e vagy sem.

Szeresd felebarátodat, mint magadat!

Hit, remény, szeretet, e három közül legnagyobb a szeretet. - Miért? Olvassuk csak el a Szeretet himnuszát Pál apostoltól, ebben minden benne van, úgy gondolom.

A sort még nagyon sokáig folytathatnám, de inkább arra térek ki, miként is lopjuk be Istent az óvodai hétköznapokba.

 

Saját gyakorlatom, hogy nem feledkezünk meg a rendszeres imákról, dalokról.

Étkezés előtti ima

Édes Jézus, légy vendégünk,

Áldd meg, amit adtál nékünk!

Adjad Uram, hogy jól essék,

Jézus neve dicsértessék! Ámen

Étkezés utáni ima

Aki ételt, italt adott,

Annak neve legyen áldott!

Mi jól laktunk, hála Isten,

Annak is adj, kinek nincsen! Ámen

Az Úr imádsága

Mi atyánk…

Dalok

pl. Királyi gyermek vagyok én, van hófehér ruhám.

Megváltóm kegyelme enyém, nem hágy el soha már.

Jézussal járom utamat, megfogva a kezét,

Királyi gyermek vagyok én, és ez nekem elég.

Esti ima

Én Istenem, Jóistenem,

Lecsukódik már a szemem.

De a tiéd nyitva Atyám,

Amíg alszom, vigyázz reám!

Vigyázz kedves Szüleimre,

Meg az én Testvéreimre,

Mikor a nap újra felkel,

Csókolhassuk egymást reggel. Ámen.

Ünnepek előtt, alatt és után is megbeszéljük, hogy mire készülünk legfőképp lelkiekben, bár sokszor a karácsony és húsvét az ajándékozásból áll és erre kerül a hangsúly, de próbáljuk a vallási ünnepek lényegét is megfogni, Gyerekbibliával szemléltetve, megbeszélve.

Anélkül, hogy kitérnénk arra, hogy ki milyen vallású és különbséget tennénk bárki között is, úgy látom és érzem, hogy a vallásosság, vallási tanítások követése nem bűn és nem kell kizárnunk az állami intézmények kereteiből. Rosszat semmiképp sem tanulhatunk, taníthatunk.

 

 

2021. november 04.
Nagy Tímea
Nagy Timea

Óvónő vagyok. Erdélyben születtem, Marosvásárhelyen, egy a városhoz közeli falucskában élek. Tanulmányaimat a marosvásárhelyi Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végeztem.

Írásaimmal célom, hogy bemutassam a közösségeinkben folyó néha nehéz, de annál csodálatosabb munkát és azok eredményeit. Népi hagyományaink megőrzése rajtunk is áll vagy bukik. Az óvodában rakjuk le a kibontakozó életek alapjait, az első behatások életre szóló élményt jelentenek, ezekből építkezünk. Az átélt élmények örökre szólnak. Remélem, az olvasó is meglátja a csodát, amelyet a gyermeki szívek vidám együttdobbanása jelent.