Szeretem a népi gyermekjátékokat, minden időszakra, minden témában fellelhető egy kis mondóka, egy kis mutogatós versike, egy körjáték, egy kiszámoló, vagy páros forgó, fogócska, futó játék. Olyan széles és bő a magyar népi játékok tárháza, hogy mindent összeírni sem lehet.

Régen az óvodai munkatervbe kellett egy választott tantárgyat is betenni, most már ez csak opcionális, aki szeretne, a szülőkkel közös megegyezés alapján, a tervet benyújtva láttamoztathatja a tanfelügyelőségekkel és ezt heti rendszerességgel gyakorolja. Mikor, úgymond kötelező volt, akkor is népi gyermekjátékok volt a választott tantárgyam, de akár kötelező, akár nem, nincs olyan óvónő, tanító, aki ne gyakorolná, ne alkalmazná a népi játékokat.

Típusok: (Magyar Néprajz nyolc kötetben)

  • Eszközös játékok: Tárgykészítő játékok, Eszközös ügyességi játékok, Sportszerű népi játékok
  • Mozgásos játékok: Különféle ügyességi és erőjátékok, Fogócskák, Sokféle vonulás
  • Párválasztó játékok: Párválasztó körjátékok, Leánykérő játékok, Párválasztó társasjátékok
  • Szellemi játékok: Szellemi ügyességi játékok, Becsapós játékok, Kitalálós játékok, Tiltó játékok, Rejtő-kereső játékok
  • Mivel azt írtam, hogy tárház, arra gondoltam, jöjjön az éves ütemtervemnek megfeleltetve, egy egy népi gyermekjáték, amelyet szívesen játszunk.

Itt van az ősz, itt van újra

Gyümölcsök

Lipem lopom a szőlőt

Egy gyermeket kiválasztunk, aki lesz a csősz, ő leül a padra. A többiek a pad körül sétálnak, és mondókáznak: „Lipem, lopom a szőlőt, elaludt az öreg csősz.
Furkós bot a kezében, vaskalap a fejében.”

Ekkor a szőlő „lopakodók" elkiáltják magukat: „Tele a kosár!". Ekkor a csősz felpattan, és megpróbálja elkapni a „lopakodókat". Akit megfog, az lesz a csősz. Az nyer, akit utoljára, vagy nem fogtak meg egyszer sem.

 

Zöldségek

Kecske ment a kis kertbe

A kézfogással kialakított kör a „káposztáskert”. Benne egy lány vagy egy fiú a „Kecske”. A körön kívül ez alkalommal a „Gazda” jár a körrel ellentétes irányba. A dallam végén mind megállnak, a kör befele fordul. A Gazda és a Kecske között megindul a párbeszéd.

Kecske van a kiskertbe,

a káposztát megette.

Siess, kecske, ugorj ki!

jön a gazda megfogni.

Gazda: Kecske-mecske, mit csinálsz a kertembe?

Kecske: Káposztát ennék, ha vóna!

Gazda: Kapáltad-e?

Kecske: Most kapálom! (a lábával mutatja)

Gazda: Gyomláltad-e?

Kecske: Most gyomlálom! (mutatja)

Gazda: Öntözted-e?

Kecske: Most öntözöm! (mutatja)

Gazda: Nem félsz, hogy megfoglak?

Kecske: Nem félek én nem biz én!

A kör forogni kezd és közben énekli a dalt. A kör tagjai összefogott kezeiket hol felemelik (kaput nyitnak), hol lezárják. A Gazda kergetni kezdi a Kecskét a körön kívül és a körön belül. Ha úgy adódik – nyitott kaput találnak – a körön is keresztülfutnak. Ha a Gazda megfogja a Kecskét, új szereplőkkel elölről kezdik. Sikertelen futkározás után a vezető váltsa le a párokat.

Őszi erdő

A gyermekek kézfogással körbe mennek. Egy gyermek középen áll. „Majd játszhatunk alatta”: a középen álló társat választ. Újraénekléskor táncolnak, a többiek tapsolnak hozzá, majd kiáll a körből, és a választott marad benn. Lehet 3-4 gyereket is középre állítani. Magasra tartják a karjukat, mint a faágak vagy fakorona.

Kiszáradt a diófa, 
nem játszhatunk alatta.
Majd megújul tavaszra, 
majd játszhatunk alatta!

Őszi időjárás

Gyűlnek a felhők
(integetés az ujjakkal)
esik az eső
(ujjbeggyel kopogás az asztalon)
kopog a jég
(körömmel kopogás az asztalon)
dörög az ég
(ököllel dobogás az asztalon)
villámlik
(összecsapjuk a tenyerünket)
lecsap
(két kézzel lecsapunk az asztalra)
kisütött a nap!
(két kézzel félkört írunk le a levegőben)

 

Ép testben, ép lélek

Az én testem: ez nem épp népi gyermekjáték szerintem, de…közismert és közkedvelt

Előre a jobb kezedet, utána hátra,
előre a jobb kezedet, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
Előre a bal kezedet, utána hátra,
előre a bal kezedet, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
Előre a jobb lábadat, utána hátra,
előre a jobb lábadat, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
Előre a bal lábadat, utána hátra,
előre a bal lábadat, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
Előre a jobb füledet, utána hátra,
előre a jobb füledet, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
Előre a bal füledet, utána hátra,
előre a bal füledet, utána rázzad,
utána ugri-bugri, utána forgás,
tapsolj egyet pajtás.
A játék tetszés szerint folytatható tovább újabb testrészekkel:
váll, könyök, térd, fenék, has, és így tovább

Személyes higiénia

A játszók körben, körív mentén elhelyezkedve állnak. Leeresztett kézzel fogják egymás kezét. Egy kislány a kör közepén helyezkedik el. Ha közönség előtti bemutatásra szánják a játékot, akkor a kör kinyílik félkörré. A körív mentén állók énekelik a dalt, a középen álló pedig mozgásával imitálja, bemutatja a megénekelt eseményt.

„Fehér liliomszál” – a kör közepén táncoló kislány sétálva, ide-oda fordulva mutogatja magát, hogy ő a fehér liliomszál „Ugorj a Dunába!” – páros lábbal oldalt szökken, mintha a Dunába ugrana, térdhajlítással még bele is buggyan. „Támaszd meg magadat!” – két kezét csípőre teszi, megtámasztja magát két arany pálcába. „Meg is fésülködjél! – úgy tesz, mintha fésülködne. „Meg is mosakodjál!” – két tenyeréből csuprot formálva vizet merít a folyóból és megmosdik vele. „Töröld meg magadat!” – kiválaszt a körben állók közül egyet, elébe áll, és a kötényében megtörülközik. A szerepet játszó lány ezután helyet és szerepet cserél azzal a kislánnyal, akinek a kötényében megtörülközött. Az új kislány a kör közepére sétál és a dal újraéneklése alatt eljátssza a szerepet.

 

Elindultam Betlehembe Jézust megkeresni

Advent

Fiúk, lányok közösen is játszották. Körbe állnak, megfogják egymás kezét, a körbe járó gyerekek az alábbi dalocskát énekelik:

Ha akarunk fonni,
Fonni koszorút,
Kedves Margitka (vagy más)
Fonjál koszorút!

Erre a megnevezett játékos karját keresztbe teszi, s így fogja meg szomszédai kezét. A játéknak ez a része addig ismétlődik, míg az összes játékos „koszorút” nem alkot. Ha már elkészült a „koszorú”, a kör megáll, s a játékosok állva folytatják az éneket:

Ha akarunk tépni,
Tépni koszorút,
Kedves gyerekek,
Tépjünk koszorút!

Közben az ének ütemére a gyerekek összefonott kezüket le s fel mozgatják, majd az ének utolsó szótagját erősen megnyomva hirtelen elengedik egymás kezét.

Karácsonyi ünnepkör

Egy gyertya középen, majd szakaszonként bevisz még egyet, amíg négyen lesznek, közben éneklik

Ég a gyertya ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék.

Ég a gyertya ég,
el ne aludjék,
szívünkből a rosszaság is
kitakarodjék.

Ég a gyertya ég,
nő a fényesség,
sötét Földhöz a fényesség
egyre közelébb.

Ég a gyertya ég,
az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus üdvözlégy!

 

Töröm, töröm a mákot, (tenyerünkbe ütögetjük az öklünket)

Sütök neked kalácsot, (kezünkkel mintha tésztát nyújtanánk)

Megzsírozom, megvajazom (tenyerünket összedörzsölve, kenegetünk)

Tessék, tessék neked adom. (a gyermek felé, felfelé fordított tenyérrel adogatunk)

 

Varázslatos állatvilág

Háziállatok

A gyerekek körbe állnak, s a „gazdasszony“ (v. „gazda“) nevet ad mindegyiküknek, például:
– Te leszel a csirke, te a kakas, tyúk, malac, kecske stb.
Ezután az „állatok“ egymás kezét fogva körbe járnak, a gazdasszony pedig a körön kívül velük ellentétes irányban körüljár és énekel:

A játéknak ismert az a változata is, amelyben a „vásárló“ által elvitt állatokra vonatkozó „Tyúkom mondja: kity-rá-kotty!“ behelyettesítendő szövegrészt a dal ismétlésekor az elvivéssel fordított sorrendben mindig végigéneklik. Minthogy az elsőként elvitt állat mindig a tyúk, az újraéneklésnél ő az utolsó.

A dal változata:

Én elmentem a vásárba félpénzzel,
Tyúkot vettem a vásárba félpénzzel.
Kecském mondja: mek-mek-mek!
csirkém mondja: csip-csip-csip!
Tyúkom mondja: kityrákotty! (stb.)
Kárikittyom, édes tyúkom,
Mégis van egy fél pénzem.

Ha a vásárló már az utolsó állatot viszi el, az ének befejező mondata a következőképpen módosul:

Kári kittyom, édes tyúkom,
Elfogyott a fél pénzem.

Vadállatok

A szabadban szokták játszani, fiúk, lányok egyaránt. Egymás kezét fogva sorba állnak, aztán a sor elején álló játékost követve – néha fák vagy egyéb akadályok között is – csigavonalban tekergődznek. Közben az alábbi dalt éneklik:

Tekeredik a kígyó,
Rétes akar lenni,
Tekeredik a rétes,
Kígyó akar lenni.

A sor végén álló játékos nem megy el a helyéről, megvárja, míg a járkálók köréje göngyölődnek.

 

Tavaszi munkálatok

Páratlan számú, de legalább 9, 11, vagy minél több gyermek, kislány játszhatja. Először nagy kört alakítanak, majd kettesével elosztódnak és a párok egymás elé állnak. (Tehát kör alakban!) Egy játékos (a páratlan kimarad) elkezd körüljárni, miközben mindannyian énekelnek:

Beültettem kiskertemet tavasszal,
Mindenféle szép virággal, rózsafával,
Ki is nyíltak egyenkint, el szeretném adni mind,
de most mindjárt.

Ekkor a körüljáró játékos vevő, attól az eladótól, akihez az ének végén ért, dallal kéri a virágot, vagyis az előtte állót:

Én megveszem virágodat, ha eladod,
Ha az árát te magad is nem sajnálod.

Eladó:
Versenyfutás az ára, fussunk egyet utána, de most mindjárt.
Vevő megkérdi:
Hány a futás?
Eladó: Egy (vagy kettő).

Majd ellenkező irányban futnak egy- vagy két kört, és azé lesz az áru, amelyikük hamarább eléri, a másik pedig a vevő lesz, s a játék folytatódik tovább.

 

Vándormadarak

Két nagyobb gyerek karon fogja a kisgyereket, s úgy szaladnak vele, miközben mondogatják:

Gólya viszi a fiát,

hol felveszi, hol leteszi,

viszi, viszi, itt leteszi, hopp!

vagy:

Gólya viszi a fiát,

mi meg a kis ...... -t (itt a kicsi nevét mondják)

Jön a gólya!

A gyerekek a békák. Hason fekszenek a szőnyegen, a fejüket a karjukra fektetik, és nem mozdulnak. Kiválasztunk egy gyereket, ő lesz a gólya, aki magasra felhúzott lábakkal lépdeli át a békákat. Aki megmozdul, azt a gólya elkapja és megcsiklandozza. Mielőtt elindul a gólya, hogy ennivalót keressen, a  következő versikét mondogatjuk:

Bújj be béka a bokorba,

erre lépdel most a gólya,

ha rád talál hosszú csőre,

nem mégy többet esküvőre.

 

Húsvét

A gyerek kézfogással sétálnak körbe a nyuszi körül, s közben a játékvezető segítségével éneklik a dalt. A „nyuszi hopp”-nál a nyuszi hirtelen felugrik, s elkap, megölel valakit. Ő lesz a következő nyuszika.

Nyuszi ül a fűben,
Fűben szundikálva.
Nyuszi, talán beteg vagy,
Hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp!
Nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott!

 

Közlekedés

Egy gyermeket kinevezünk masinisztának. Ő fogja vezetni a sort. A Megy a gőzös kezdetű dalt énekeljük. Közben a masiniszta vezetésével sort alkotunk, vagyis láncszerűen kapaszkodnak a gyerekek egymásba. A „gőzös” halad előre, kanyarodik ide-oda, kikerüli az útjába kerülő tárgyakat. Akinél a lánc elszakad, az a játékos lesz a masiniszta az újabb dalkezdetnél.

Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára.
Kanizsai, kanizsai állomásra.
Elöl ül a masiniszta,
ki a gőzöst, ki a gőzöst igazítja.
Elöl, ül a masiniszta,
hátul meg a krumpli fejű palacsinta.

 

Rovarok, bogarak

Katicabogárka hét pöttyös ruhába
rászállott, rászállott Katika ujjára,
Katika ujjáról mézédes virágra,
ott lesz nyugodalmas jó éjszakája.

 

A sort még rengeteg játékkal folytathatnám, de az már nem blogbejegyzés lenne, hanem egy kész könyv.

Jó játszást minden felnőttnek és gyereknek!

Felhasznált oldalak:

https://felvidek.ma/2018/05/feher-liliomszal-magyar-gyermekjatekok-es-tancok/

https://www.varazsbetu.hu/letolt/ugribugri.pdf

http://kobanyaibolcsodek.hu/wp-content/uploads/2020/03/Mond%C3%B3k%C3%A1k.pdf

https://www.lipinka.hu/tudastar/jatek-es-mondokatar/kiszaradt-a-diofa/

https://mek.oszk.hu/10800/10818/10818.pdf

https://www.lipinka.hu/tudastar/jatek-es-mondokatar/kecske-van-a-kiskertbe/

http://www.jgypk.hu/tamop13e/tananyag_html/indooroutdoor/lipem_lopom_a_szlt.html

https://okosanya.blog.hu/2010/07/31/golyas_fejleszto_jatekok_nemcsak_ovisoknak

https://csemadok.sk/szoveges-gyujtesek/beultettem-kiskertemet-a-tavasszal-5/

https://csemadok.sk/nepi-jatekok/tekeredik-a-kigyo/

https://csemadok.sk/nepi-jatekok/en-elmentem-a-vasarra/

http://nagycsaladunk.blogspot.com/2015/03/toromtorom-makot-mutogatos-mondoka.html

https://www.lipinka.hu/tudastar/jatek-es-mondokatar/ha-akarunk-fonni/

https://www.zsurjatekok.hu/talalati_lista/jatekok/jatekok/megy_a_gozos

https://okosanya.blog.hu/2010/07/31/golyas_fejleszto_jatekok_nemcsak_ovisoknak

 

 

2022. június 10.
Nagy Tímea
Nagy Timea

Óvónő vagyok. Erdélyben születtem, Marosvásárhelyen, egy a városhoz közeli falucskában élek. Tanulmányaimat a marosvásárhelyi Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végeztem.

Írásaimmal célom, hogy bemutassam a közösségeinkben folyó néha nehéz, de annál csodálatosabb munkát és azok eredményeit. Népi hagyományaink megőrzése rajtunk is áll vagy bukik. Az óvodában rakjuk le a kibontakozó életek alapjait, az első behatások életre szóló élményt jelentenek, ezekből építkezünk. Az átélt élmények örökre szólnak. Remélem, az olvasó is meglátja a csodát, amelyet a gyermeki szívek vidám együttdobbanása jelent.