matematika az óvodában

 

Óvó néni, képzeld! Én már olyan okos és nagy vagyok, hogy húszig is el tudok számolni…”-újságolják sokszor lelkendezve kis ovisaim. Dicséret jár érte valóban, hiszen nagyon fontos tudni azt, hogy milyen sorrendben következnek egymás után a számok. DE! Vajon ugyanez az óvodás ki tudna-e válogatni a kupacból HÁROM darab almát, ha arra kérnénk? Miért vetül fel egyáltalán ez a kérdés? Mert a számnevek automatikus felsorolása még nem egyenlő a számfogalom ismeretével, vagyis azzal a tudással, amikor már a számjegyet a mennyiséghez, darabszámhoz tudja kapcsolni.

Az oviban minden a matematika tárgykörébe tartozik, ami az irányokkal (fent, lent, előre, hátra, alatta, felette), a színekkel, a formákkal, a számokkal, a logikai összefüggésekkel (például a rész és az egész), valamint az idő és a tér érzékelésével kapcsolatos. De beágyazva alkalmazhatjuk a különböző tevékenységi formák: játék, mozgás, vagy például alkotás során.

Ha érdekessé tesszük az óvodában ezeknek a készségeknek a fejlesztését, a gyerekek kíváncsiságára alapozunk, akkor játékosan segíthetjük elő az ismeretek elsajátítását. Miközben a gyerekek ajándékdobozokat kerülnek meg akár előre haladva, akár háttal közlekedve, vagy cikk-cakkban, addig ők a játék nyújtotta élményekkel gazdagodnak, a mozgás közben pedig fejlődik a térérzékelés, rögzülnek az előre, hátra, jobbra, balra fogalmak jelentései. Vagy, amíg a különböző mértani formák összerakásából házikók (négyzet, háromszög), virágok (kör, ovális), vagy mozdonyok (téglalapok, körök, négyzetek) születnek, addig szárnyal a gyermeki fantázia, közben pedig tudatosulnak az alakzatok síkbeli és térbeli megjelenési formái, így később a saját környezetükben is felismerik az összefüggéseket.

Az összehasonlításokkal, rész-egész megfigyelésekkel nemcsak az iskolai matematika órára készítjük fel a gyerekeket, hanem az életre is. Hiszen, ha megtapasztalják, a kisebb-nagyobb, több-kevesebb fogalmak jelentését vagy, hogy az egészet részek alkotják, akkor tudni fogják az arányokat a konyhában sütés-főzés közben, vagy ismerni fogják a logikai összefüggéseket szerelés, barkácsolás során.

Rengeteg játékos feladat áll rendelkezésükre, néhányat össze is gyűjtöttem az alábbi videóban, de bárhová becsempészhetünk egy kis matematikát, ha hajlandóak vagyunk észrevenni a lehetőséget. Járjunk nyitott a szemmel a világban! Hiszen azzal, hogy gyermekeinket logikus gondolkodásra késztetjük, felvértezzük őket az életben felmerülő problémák megoldásához szükséges eszközökkel.

 

 

Ovis matek játékosan

 

2021. december 09.
Pallagi Nikoletta
Pallagi Nikoletta

Pallagi Nikoletta vagyok, egy kárpátaljai magyar óvoda óvónénije immár tíz éve. Szerencsésnek vallhatom magam, hiszen egy összetartó csapat tagja vagyok, családként terelgetjük a ránk bízott gyerekeket, mindenki egyenrangú tagja közösségünknek! Eredetileg magyar nyelvet és irodalmat tanítanék, de mégis az óvodapedagógia lett az én utam. Kicsi gyerekekkel foglalkozni igazán öröm, hiszen az elismerés őszinte szívekből fakad. Példát mutatni, játszva nevelni, hagyományt őrizni, anyanyelvünket ápolni, értéket közvetíteni-ezek mutatnak utat és adnak igazán értelmet számomra a nehéz időkben is!